Samtalsstöd och Coaching för hundägare eller yrkesverksam inom hundbranchen


Jag erbjuder Samtalsstöd för både hundägare och yrkesverksamma inom hundbranschen. Med min erfarenhet som samtalsterapeut, personlig coach och hundbeteendeutredare hjälper jag dig att navigera genom utmaningar som omplacering, att fatta svåra beslut och hantera konflikter i vardagen. För yrkesverksamma kan jag också erbjuda stöd med klienthantering och konflikthantering. Låt mig vara din guide på vägen mot bästa besluten för dig och din hund.


Mina Nosaktiveringskurser

Jag har utvecklat tjänsten Samtalsstöd för hundägare och yrkesverksamma inom hundbranschen, såsom instruktörer, hundpsykologer och fysioterapeuter, med tanke på de utmaningar och beslut som ofta uppstår i samband med hundars välbefinnande och framtida vägar.

 

Att stå inför svåra beslut som rör din hunds framtid kan vara en känslosam och överväldigande upplevelse. Oavsett om det handlar om omplacering eller det hjärtskärande beslutet att låta din älskade hund somna in på grund av ålder, sjukdom eller andra orsaker, är min tjänst designad för att erbjuda dig stöd och vägledning i dessa prövande situationer.

 

Med min bakgrund som certifierad samtalsterapeut, personlig coach och hundbeteendeutredare (hundpsykolog) samt instruktör med över 25 års erfarenhet inom branschen, kombinerar jag expertis från både hundvärlden och samtalsterapi för att erbjuda en unik och skräddarsydd tjänst.

 

Konflikter relaterade till din hund kan också vara en källa till stress och osäkerhet i din vardag och familjeliv. Att vara oenig om hur man ska hantera olika situationer med ens fyrbenta vän är inte ovanligt. Som samtalsstöd och coach strävar jag efter att skapa en trygg och stödjande miljö där du kan utforska dina tankar, känslor och beslut. Genom aktivt lyssnande och feedback hjälper jag dig att hitta verktyg för att komma fram till trygga beslut och navigera genom utmaningarna.

Hos mig kan du som tex hundägare få stöd

 

 • Hur du ska hantera din och din hunds vardag
 • När du står inför svåra beslut som omplacering eller att hunden ska få somna in
 • När hundägandet bara skapar konflikter
 • När du som hundägare kört fast i din och hundens träning

Varför ska du välja mig fsom samtalsstöd och coach?

 • Utbildad Samtalsterapeut & Personlig coach
 • Utbildad Hundinstruktör
 • Utbildad Hundbeteendutredare
 • Många år av fortbildning
 • Över 25 år arbetserfarenhet inom hundbransche

Konflikter relaterade till din hund kan också vara en källa till stress och osäkerhet i din vardag och familjeliv. Att vara oenig om hur man ska hantera olika situationer med ens fyrbenta vän är inte ovanligt. Som samtalsstöd och coach strävar jag efter att skapa en trygg och stödjande miljö där du kan utforska dina tankar, känslor och beslut. Genom aktivt lyssnande och feedback hjälper jag dig att hitta verktyg för att komma fram till trygga beslut och navigera genom utmaningarna.


Tillsammans kommer vi att identifiera mönster och hinder som påverkar din relation med din hund eller dina närmaste, och utforska olika strategier för att hantera dem på ett konstruktivt sätt.


Är du en hundpsykolog eller instruktör som står inför en utmanande situation med en klient?
Jag kan även erbjuda råd och vägledning för att underlätta genom dessa prövningar.


Med min breda kunskap om hundar, deras behov och beteenden, tillsammans med min erfarenhet av att hantera svåra samtal, är jag redo att vara din guide på vägen mot att göra de bästa besluten för dig och din hund.

Du som yrkesverksam kan tex å stöd och hjälp med

 

 • Hur du ska hantera en utmanade grupp du har på kurs
 • Hur du ska bemöta klienter
 • Hur du ska hantera en uppkommen konflikt med en klient
 • ...

Jag erbjuder samtalsstöd och coaching genom fysiska möten eller online-samtal.

Samtalsstöd


45  minuter
600 kr


Samtalsstöd


60 minuter
800 kr


unsplash