Allmänna villkor Kurser - Individuell träning


Vänligen notera att dessa villkor endast är tillämpliga för köp hos Michael Rudkrantz.


Allmänna villkor Kurser och Individuell träning

Priser

För privatpersoner: Alla priser som anges är inklusive moms.
För företag och organisationer: Jag erbjuder offertbaserad prissättning. Som utgångspunkt används ovanstående priser, vilka är exklusive moms.

Om du har några frågor om prissättningen eller om du vill begära en offert för ditt företag eller organisation, är du välkommen att kontakta mig på info@michaelrudkrantz.se eller 070-300 86 01 för mer information.
Vid frågor kring faktura eller betalning vänligen skicka ett mejl till ekonomi@michaelrudkrantz.se


Hundkurser

Avgiften varierar beroende på innehåll och kurslängd. Se aktuell kurs.Individuell träning

Varaktighet: 40 minuter
Kostnad:  600 kr
Varaktighet: 60 minuter
Kostnad: 800 kr

Paketpris
Varaktighet: 3 x 40 minuter
Kostnad: 1500 kr
Varaktighet: 3 x 60 minuter
Kostnad: 2100kr
Varaktighet: 5 x 40 minuter
Kostnad: 2500 kr
Varaktighet: 5 x 60 minuter
Kostnad: 60 minuter
Tilläggsavgifter för Individuell träning: Efter kl. 18.00 tillkommer en avgift på 200 kr/timme för Individuell träning
Övertidsavgift: En avgift på 150 kr debiteras för varje påbörjad 10-minuters övertid, som faktureras i efterskott.
Eftermötesåtgärder: Efter vårt möte skickas skriftliga övningar via e-post för din referens och fortsatta användning.


Föreläsningar och föredrag

Avgiften varierar beroende på innehåll och längd på föreläsningen. Priserna är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag. Betalning sker i förskott för privatpersoner och i efterskott via faktura för företag, organisationer och föreningar. Se aktuellt föredrag.

Betalning


Pris och Bokningsbekräftelse

Det pris som anges i bokningsbekräftelsen är det pris som gäller, oavsett om det inkluderar rabatt eller ej. Vid kursrabatter som tillämpas efter att kursen har bokats kan inte de som har bokat kursen före rabatten kräva att få kursen till det rabatterade priset. Priset som angavs vid bokningstillfället är det pris som gäller. Jag förbehåller mig dock rätten att ändra priser på kurser över tid eller innan kursen har påbörjats.

Paketpriser

Vid bokning av tjänst med paketpris återbetalas ingen avgift om inte samtliga tillfällen utnyttjas. Tjänsterna inom paketpriset är giltiga i 3 månader från det att tjänsten bokades. Efter denna period anses tjänsten förbrukad och ingen återbetalning ges.


Betalning


Betalning sker antingen till det angivna kontot eller via Swish enligt informationen som anges i bokningsbekräftelsen. För privatpersoner sker betalning i förskott, medan företag, organisationer och föreningar betalar i efterskott genom fakturering. Detaljer om betalningsmetod och förfallodatum framgår i den erhållna bokningsbekräftelsen. Vid utebliven betalning kan kursplatsen erbjudas till en annan deltagare.

 

Inkassokrav


Betalningen ska ske i förväg vid bokning av tid eller köp av tjänst. Vid fakturabetalning tillkommer en påminnelseavgift på 50 SEK för varje skickad påminnelse vid utebliven betalning. Efter förfallodatumet, som är 30 dagar efter fakturadatumet, tillkommer en månatlig dröjsmålsränta på 24% av fakturabeloppet. Efter två påminnelser skickas ärendet till inkasso, där en avgift på 180 SEK tillkommer för inkassokravet. Om betalning fortfarande uteblir skickas ärendet vidare till kronofogden.


Villkor och avbokning

Din tid är bokad först när du fått bokningsbekräftelsen via e-post.
Av- eller ombokning av kurs ska ske minst 14 dagar innan första tillfället. Vid avbokning som sker efter 14 dagar före det bokade tillfället eller utebliven närvaro kan full avgift komma att debiteras. Vid avbokning fram till 14 dagar före kursstart eller tjänst återbetalas avgiften minus 20% i administrativ avgift. Vid avbokning, utan giltig anledning, fram till 14 dagar före kursstart där kursavgift inte betalats faktureras kunden 20% av kursavgiften i administrativ avgift. Om hunden är sjuk ska den stanna hemma, särskilt om det är något som smittar. Du som hundägare är välkommen att delta utan hund. Om du som hundägare eller hunden insjuknar innan kursstart återfås kursavgiften minus 20% i administrativ avgift mot uppvisande av läkarintyg/veterinärintyg eller annat som styrker att du eller hunden är sjuk. Vid frånvaro där du som ägare eller hunden är sjuk, finns möjlighet att ta igen det missade tillfället på en kurs vid ett annat tillfälle, vid mån av plats. Frånvarotillfället ska godkännas för att erbjudandet ska aktualiseras. För att delta på ett annat tillfälle skickas ett mejl till info@michaelrudkrantz.se där hundägaren ger förslag på datum för kurstillfälle man vill ta igen. Plats erbjuds i mån av plats på annan kurs och gäller vid max 1 tillfälle/påbörjad kurs. Om du kommer frånvara vid fler tillfällen kommer du överens med mig om en lösning för att eventuellt ta igen missade tillfällen.

Kurslängden varierar beroende på antalet deltagande hundar enligt följande:


 • 40 minuter för 1-2 hundar
 • 1 timme för 3 - 4 hundar
 • 1,5 timmar för 5-6 hundar

Michael Rudkrantz förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta kursen vid för få antal deltagare eller andra omständigheter utanför min kontroll. Kurs med få deltagare kan även slås ihop med en annan kurs. Kursen kommer att äga rum på den planerade dagen, men tiden för kursen kan ändras. Vid dessa tillfällen återbetalas inte kursavgiften. Vid ändring av tidpunkt meddelas detta senast 1 dag innan kursstart.

Om kurstillfället ställs in på grund av sjukdom hos instruktören eller väderförhållanden kommer ett ersättningstillfälle att erbjudas. Detta tillfälle kan äga rum på annan dag eller tid än den ursprungliga kursen. Om du som deltagare inte kan delta vid det aktuella ersättningstillfället, betraktas tillfället som förbrukat. Vid inställd kurs kan du som deltagare erbjudas individuell träning till samma kostnad som kursavgiften för den inställda kursen.


Försening

Vid försening ska kunden meddela detta via telefon 070-2927291 innan tjänsten påbörjas. Om försening inte meddelas innan tjänsten påbörjas anses tjänsten vara förbrukad om kunden inte infinner sig inom 5 minuter efter avtalad tid. I dessa fall ges ingen rätt till återbetalning eller ersättningstillfälle.


Reskostnad


Vid bokning utanför det ordinarie arbetsområdet tillkommer reskostnader. Detsamma gäller vid bokning av instruktör utanför dess ordinarie verksamhetsområde. Reskostnaden beräknas utifrån instruktörens ordinarie verksamhetsområde och utgår från 300 kr per påbörjad halvtimme samt 25 kr per mil, samt eventuella tillägg såsom trängselskatt och parkeringsavgift. Prisuppgift lämnas på förfrågan.


Ångerrätt

Michael Rudkrantz följer svensk lagstiftning om konsumentskydd, vilket innebär att som privatkonsument har du rätt till ångerrätt inom 14 dagar från ditt köp. Detta gäller från den dag du beställde eller bokade den tjänst som Michael Rudkrantz tillhandahåller. Din ångerrätt anses förbrukad om du påbörjar en beställd tjänst inom dessa 14 dagar.

För att utöva din ångerrätt ska du skicka ett brev till:

Michael Rudkrantz
Nypongränd 1
135 37 Tyresö

Brevet ska innehålla följande information:

 • Dagens datum då brevet skrevs
 • Angivelse av den produkt eller tjänst du ångrar köpet av
 • köp datum
 • Kostnaden för tjänsten
 • Ditt namn
 • Din adress, postnummer och ort, samt e-postadress och telefonnummer
 • Underskrift och namnförtydligande

Detta brev måste skickas innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut.


Önskar du reklamera Kurs eller Individuell träning förfaller din ångerrätt om tjänsten har påbörjats eller nyttjats inom dessa 14 dagar. Bevisbördan för att du har utnyttjat din ångerrätt ligger på dig, så det är viktigt att du kan bevisa att du skickade brevet inom angiven tidsfrist.

Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp du har betalat för tjänsten. Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål, senast 14 dagar efter godkännandet av återbetalningen.

Vid eventuell tvist följer Michael Rudkrantz Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).


Löpande information till dig som går kurs hos Michael Rudkrantz


Det skickas inga meddelanden via e-post eller sms under pågående kurs!

För att säkerställa att du får aktuell och viktig information, hittar du allt du behöver veta om ditt aktuella eller kommande kurstillfälle under "Löpande information till dig som går kurs hos Michael Rudkrantz. Kursen du deltar i är angiven med kursnamn och startdatum.

Denna information kan innefatta:

 • Inställd kurs
 • Inställt kurstillfälle
 • Ersättningstillfälle vid inställd kurs eller kurstillfälle
 • Annan viktig information rörande den kurs du deltar i

Som kursdeltagare är det ditt ansvar att regelbundet kolla denna sida samma dag som ditt kommande kurstillfälle är planerat. Du hittar Löpande information till dig som går kurs i menyn på hemsidan www.michaelrudkrantz.se

Om du inte har tillgång till en dator eller kan hämta informationen, vänligen meddela mig detta vid bokning eller före kursstart så vi kan hitta en lämplig lösning för att du ändå ska få aktuell information.

Material – Nyttjanderätt


När du deltar i kurs får du tillgång till övningshäften och annat rekommenderat material. 
Detta material är avsett för privat bruk och är endast till för din personliga användning. Du har rätt att använda materialet för att fortsätta arbeta med din hunds träning och beteende i hemmet.
Det är viktigt att notera att du inte har tillstånd att kopiera eller distribuera texten eller materialet till andra. Din rätt till nyttjande av materialet gäller endast dig och får inte överlåtas till andra personer eller parter. Detta innebär att du inte har rätt att dela ut, publicera eller på annat sätt vidarebefordra materialet till andra, oavsett om de deltar i liknande tjänster eller inte.


Lagen om tillsyn av hundar och katter


Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) bär du som hundägare alltid det fulla ansvaret för din hunds agerande och beteende. Detta ansvar sträcker sig till alla situationer där din hund är närvarande, inklusive under kurser, beteendeutredningar eller privatträningar.

Det är viktigt att förstå att enligt denna lag är du ansvarig för att din hund inte vållar skada eller olägenhet för andra personer, djur eller egendom.
Om din hund orsakar skada eller olycka är det din hundförsäkring som träder in för att täcka eventuella kostnader och skadestånd.

Denna lagstiftning är till för att säkerställa en trygg miljö för alla, och det är därför av yttersta vikt att du som hundägare alltid håller din hund under kontroll och tar ansvar för dess handlingar.


Övriga villkor


För att säkerställa en trygg och hälsosam miljö vid vårt möte gäller följande villkor:

 1. Vaccination: Din hund ska vara vaccinerad enligt Svenska Kennelklubbens (SKK) rekommendationer vid vårt möte. 
  Detta är för att minimera risken för smittsamma sjukdomar och säkerställa alla hundars hälsa och välbefinnande.
 2. Valpar: En valp kan delta i valpkurs innan den påfyllnadsdos som ges vid 3 månaders ålder om grundvaccinationen har utförts. Om du är osäker på denna punkt rekommenderas att du kontaktar din veterinär för ytterligare råd och vägledning.
 3. Löptikar: Löptikar är alltid välkomna på kurs, men för att säkerställa en harmonisk atmosfär bör de undvika att närvara under de mest intensiva löpdagarna, även kända som höglöpet. Om du vet att din hund är på väg att börja löpa eller redan har börjat, var vänlig kontakta mig så att vi kan anpassa vårt möte efter situationen.
 4. Sjuk eller skadad hund: Om din hund är sjuk eller skadad, är det viktigt att du meddelar mig innan mötet så att vi kan göra en lämplig bedömning av situationen och eventuellt omboka mötet. Att delta i aktiviteter med en sjuk eller skadad hund kan inte bara försämra dess tillstånd utan även utgöra en risk för andra hundar och deltagare. Vi prioriterar alltid din hunds hälsa och välbefinnande, och därför är det viktigt att vi tar hänsyn till dess behov och eventuella begränsningar. Tack för din förståelse och samarbete.
 5. Bemötande av hunden: Vi värnar om en positiv och respektfull relation mellan dig och din hund. Bemöt din hund på ett kärleksfullt och respektfullt sätt under vårt möte. Aversivt beteende, såsom fysisk bestraffning, skrikande eller skrämmande metoder, tolereras inte. Dessa metoder kan skada hundens välmående och försämra relationen mellan er. Vi uppmanar istället till användning av belöningsbaserad träning och positiva förstärkningar för att främja önskat beteende hos din hund.
  Här hittar du mer information om etisk hundträning och belöningsbaserad träning. Tack för din medverkan för att skapa en trygg och positiv miljö för alla.

Dessa villkor är till för att säkerställa en säker och trivsam upplevelse för alla deltagare vid vårt möte. Tack för din förståelse och samarbete.

Force Majeure

Force Majeure, såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parten inte råder över och som förhindrar parten från att fullgöra sina skyldigheter, befriar parten från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten ska omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpa denna bestämmelse.

unsplash