Dataskyddsförordning och Integritetspolicy hos Michael RudkrantzDataskyddsförordning och Integritetspolicy hos Michael Rudkrantz

Mina riktlinjer för dataskydd och integritetspolicy för att du som min kund ska känna dig trygg med hur jag hanterar dina personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).


Dataskyddsförordning:

Ditt förtroende är min prioritet: Jag värdesätter och respekterar din integritet och ser till att alla dina personuppgifter behandlas med den högsta sekretessen och respekten.
Transparens i hanteringen av dina uppgifter: Jag strävar efter att vara transparent i min hantering av dina personuppgifter och kommer att förse dig med tydlig information om varför jag samlar in dina uppgifter och hur jag använder dem.
Endast nödvändig information samlas in: Jag samlar endast in den information som är nödvändig för att tillhandahålla mina tjänster och för att uppfylla mina åtaganden gentemot dig som kund. Jag kommer aldrig att begära mer information än vad som krävs för att utföra mina tjänster.
Din rätt till tillgång och rättelse: Du har rätt att när som helst begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Om du upptäcker några felaktigheter i dina uppgifter eller om du vill uppdatera dem, vänligen kontakta mig så hjälper jag dig omedelbart.
Säkerhet och skydd av dina uppgifter: Jag vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller olovlig behandling.
Överföring av uppgifter till tredje land: Jag kommer aldrig att överföra dina personuppgifter till tredje land utanför EU/EES utan att först säkerställa att tillräckliga skyddsåtgärder finns på plats.

Integritetspolicy:

Jag är engagerad i att skydda din integritet och respektera din rätt till dataskydd. Min integritetspolicy omfattar följande:


Informationssamling och användning: Jag samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla mina tjänster och för att kommunicera med dig som kund. Dina uppgifter används endast för det ändamål de samlades in för och kommer aldrig att säljas eller delas med tredje part utan ditt samtycke.
Säkerhet: Jag vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller olovlig behandling. Jag använder säkerhetsteknik och procedurer för att skydda dina uppgifter och följer alla tillämpliga lagar och bestämmelser för dataskydd.
Rättigheter till tillgång och rättelse: Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor eller funderingar om min integritetspolicy, vänligen kontakta mig.


Jag hoppas att dessa riktlinjer för dataskydd och min integritetspolicy ger dig förtroende för min verksamhet och hur jag hanterar dina personuppgifter.


Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig när som helst.

Med vänliga hälsningar,


Michael Rudkrantz

www.michaelrudkrantz.se

info@michaelrudkrantz.se

+46 (0) 702 927 291


unsplash