Problembeteendekurser


Mina Problembeteendekurser är skräddarsydda utbildningsprogram som fokuserar på att förstå och hantera olika former av utmanande beteenden hos din hund. Genom en kombination av teoretisk kunskap och praktiska övningar får du verktyg och strategier för att förstå, hantera och eventuellt övervinna beteendeproblem.

Kurserna omfattar olika ämnen, inklusive beteendeanalys, kommunikationsfärdigheter, stresshantering och problemlösningstekniker. Du ges möjlighet att utforska och förstå orsakerna till din hunds beteende samt att lära dig strategier och metoder för att utveckla effektiva sätt att hantera din hunds problembeteenden.


Mina Problembeteendekurser

Mina Problembeteendekurser är fokuserade på specifika områden inom beteende som du som hundägare upplever som ett problem. Kurserna är skräddarsydda för att ge dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring din hunds beteende och hur du på bästa sätt, med kunskap och tekniker, kan förändra din hunds känsla och beteenden till trygga och positiva val.

Dessa kurser anpassas efter din hund och dina individuella behov, och du coachas individuellt. Genom en kombination av teoretisk undervisning och praktiska övningar får hundägare möjlighet att utforska och förstå specifika beteendeproblem hos sina hundar samt att lära sig effektiva strategier för att hantera och övervinna dem.

Oavsett om det handlar om att arbeta med hundmöten, reaktivitet eller oönskad jakt, så syftar dessa kurser till att ge dig de verktyg och den kunskap du behöver för att skapa en harmonisk, trygg och positiv relation med din hund.

Problembeteendekurserna välkomnar hundar i alla åldrar, så oavsett om du har en unghund, vuxen hund eller senior är du välkommen att delta. Du har friheten att kombinera flera kurser för att skräddarsy din egen kursupplevelse. Dessutom är du välkommen att delta i samma kurs flera gånger om du önskar.

Upplägget för mina Problembeteendekurser

Upplägget för mina Problembeteendekurser sträcker sig över 1 till 5 tillfällen, beroende på kursvariant. Vid varje tillfälle blandar vi teori med praktiska övningar för att ge en varierad och stimulerande träningserfarenhet för både dig och din hund. För en detaljerad överblick över kursens upplägg och fokus vid varje tillfälle rekommenderas det att du tar en titt på kursplanen för respektive kurs. De flesta kurserna hålls utomhus för att ge hundarna en variationsrik och naturlig miljö att träna i, vilket ger er möjlighet att utforska och träna i olika situationer.

Om du har en hund som har väldigt jobbigt att vistas i miljö med fler hundar rekommenderar jag istället Beteendeutredning - rådgivning - träning som ett första steg för att hantera situationen. Genom denna process får du som hundägare individuellt anpassade råd och stöd för att hantera beteendeproblem på bästa möjliga sätt. När du känner dig mer rustad kan du sedan delta i Problembeteendekurser för att fortsätta arbetet med din hunds beteende och trygghet i olika miljöer.

Antal deltagare: Max 4 - 6  hundar, beroende på kurs. Hela familjen är välkommen att följa med hunden.
Plats: Tyresö 
Instruktör: Michael Rudkrantz
I kursavgiften ingår: Digitala kompendium med teori och övningar samt diplom.
Övrigt: Vi varvar teori och praktik utomhus.
Här hittar du mina villkor och kan bland annat läsa vad som gäller angående sjukdom och vaccination.
Bokning sker genom att klicka på knappen ”Till anmälan” nedan.
Om kursen är fullbokad så visas texten ”Det finns endast reservplatser kvar” eller
”Det finns tyvärr inga platser kvar”.

Varmt  välkommen!

Fiddel About

”Hantera Hundmöten med lugn och kontroll"


5 tillfälle à 1,5 timmar

2500 krHundar med överdriven positivitet och okontrollerade beteenden riktar ofta sitt intresse utanför föraren. De kan visa glädje, bristande impulskontroll och stress genom olika beteendemönster. Dessa hundar är ofta extremt entusiastiska när de möter andra hundar eller människor och kan vara ivriga och skutta framåt intensivt. De kan också ha svårt att kontrollera sina impulser, vilket kan resultera i att de hoppar, drar i kopplet eller skäller högt utan att kunna lugna sig ned på kommando. För att hjälpa dessa hundar behövs avstånd och stöd för att känna sig trygga och gradvis lära sig att hantera sina känslor och beteenden i en lugn och stödjande miljö.


I kursen "Fiddle About" får du verktyg för att träna hundar med överdriven positivitet och okontrollerade beteenden. Du lär dig att läsa av hundens signaler, skapa en lugn miljö och använda positiv förstärkning för att forma önskat beteende. Kursen fokuserar på att förstå hundens behov och utveckla en starkare relation med din hund genom ömsesidig tillit och respekt. Du får praktiska färdigheter för att hantera situationer med din hund, vilket ökar din kunskap och självförtroende i att lösa beteendeproblem på ett etiskt och tryggt sätt.

.


Här hittar du kursplanen för kursen Fiddle About
Reaktiva hundar


5 tillfälle à 2  timmar

2500 kr


Reaktiva hundar är hundar som på ett eller annat sätt riktar sitt intresse ut från föraren. Deras reaktioner kan vara av glädje, rädsla eller aggression, och de kan visa detta genom att kasta sig i kopplet, skälla, morra eller uppvisa flyktbeteenden vid möten med andra hundar, människor, barn, cyklister, fordon eller annat. Oavsett orsaken till deras beteende har de en sak gemensamt: de behöver avstånd och hjälp för att känna sig trygga och hantera situationen i egen takt med hjälp av sin människa.


I kursen "Reaktiva hundar" får du lära dig att hantera och stödja hundar som reagerar med överdrivet positiva eller okontrollerade beteenden vid möten med andra hundar eller människor. Du får förståelse för hundens reaktioner, vare sig det är glädje, rädsla eller aggression, och hur du kan stödja dem genom att skapa trygghet och avstånd i olika situationer. Genom kursen lär du dig att hantera och guida din hund så att den gradvis kan hantera sina känslor och beteenden på ett balanserat sätt, med din hjälp som stöd och trygghet.


Här hittar du kurplanen för kursen Reaktiva hundar
BAT

(Behavior Adjustment Training)


4 tillfälle à 1,5 timmar

1600 kr


BAT (Behavior Adjustment Training) är en träningsmetod som hjälper hundar att hantera och förbättra beteenden i utmanande eller stressiga situationer. Utvecklad av Grisha Stewart, använder BAT positiv förstärkning för att skapa positiva associationer och ge hunden kontroll över sin miljö.I kursen BAT får du lära dig att förstå din hunds beteenden och hur du kan läsa dess signaler för att stödja den i svåra och triggande miljöer. Du kommer att delta i roliga övningar för att utveckla koppelkompetens, vilket hjälper till att minska stress hos din hund. Dessutom kommer du att få tips, råd och övningar för att hjälpa din hund att känna sig trygg i möten med andra hundar eller människor genom att främja självvalda trygga beteenden.

.


Här hittar du kurplanen för kursen BAT
Skvallerträning


2 tillfälle à 1,5 timmar

760 krSkvallerträning är en metod som använder belöningar och positiv förstärkning för att lära hunden att reagera på specifika ljud eller signaler som antyder att något intressant händer eller kommer att hända. Genom att koppla dessa ljud eller signaler till positiva konsekvenser, som belöningar eller lek, kan hunden lära sig att uppmärksamma och svara på dem på ett säkert sätt med möjligheten att söka kontakt med hundägaren. Detta kan vara användbart vid hundmöten.


På den här kursen kommer du att lära din hund att "skvallra" vid hundmöten och andra situationer. Men vad innebär egentligen skvallerträning? Jo, det handlar helt enkelt om att lära din hund att berätta för dig vad som händer. Om din hund exempelvis blir distraherad av en annan hund, kommer du att lära dig att få dess uppmärksamhet tillbaka till dig istället.


Här hittar du kurplanen för kursen Skvallerträning
Jaktkontroll


5 tillfälle à 1,5 timmar

1900 kr


Okontrollerad jakt hos hundar uppstår när de reagerar på olika stimuli såsom rörelse, ljud och dofter. Det kan vara synintryck som rörelser och silhuetter, ljud som pip och prassel, samt dofter som spår och luftvittring. För en hundägare kan det vara mycket jobbigt att hantera en hund med okontrollerad jakt eftersom det kan innebära att hunden springer iväg, ignorerar inkallningssignal och riskerar att hamna i farliga situationer, vilket kan leda till stress och oro för hundägaren.


I kursen  jaktkontroll kommer vi utforskar och förstår jaktbeteende, predation och effektiva strategier för antijakt och jaktkontroll hos hundar. Under kursen kommer du att lära dig hur du bryter hundens jaktbeteende och använder dig av beteenden såsom inkallning, stanna, stadga och gå fint för att öka jaktkontrollen.Här hittar du kurplanen för kursen Jaktkontroll
unsplash