Så här går en Beteendeutredning - Rådgivning - Träning Trauma/PTSD till


Så här går en Beteendeutredning, - rådgivning och - träning Trauma/PTSD till
Att ”lära” hunden ett nytt beteende eller förändra ett beteende är aldrig en ”Quick-fix”.
Det är många faktorer som ska samverka för att komma så nära sin målbild som möjligt.

Tillfälle 1
Beteendeutredning för Trauma/PTSD hos hund

Beteendeutredningen för misstänkt trauma eller PTSD hos hund är en viktig process som är uppdelad i två huvuddelar: Beteendeutredning och Diagnostiserande utredning för att fastställa eventuell Trauma/PTSD.

 

Del 1: Beteendeutrening

Vårt samarbete inleds alltid med en noggrann Beteendeutredning där vi tillsammans går igenom händelsen, den nuvarande situationen, orsakerna till beteendet samt din önskade målbild för din hunds välmående och beteende.

 

För att närma oss din målbild så nära som möjligt måste vi bland annat undersöka följande:

 

 • Eventuella tecken på smärta och sjukdom som kan påverka hundens beteende (vilket också måste undersökas av veterinär).
 • Hur hunden har påverkats av den traumatiska händelsen.
 • De förändrade beteendemönster som hunden uppvisar.
 • Vilka situationer eller stimuli som utlöser beteendet.
 • Konsekvenserna för hunden när den uppvisar beteendet.

 

Under Beteendeutredningen går vi även igenom följande punkter:

 

 • Orsaken till varför du söker hjälp för din hund.
 • Beskrivningen av den händelse som kan ha lett till traumat eller PTSD.
 • Din beskrivning av din hunds förändrade beteenden och reaktioner.
 • Hundens dagliga rutiner inklusive promenader och aktivering.
 • Hälsostatus, medicinering, kost och andra faktorer som kan påverka hundens beteende och välmående.
 • Dina förväntningar och önskemål för framtiden.


Del 2: Diagnostisering för att fastställa att hunden har misstänkt Trauma/PTSD

Vid diagnostisering av misstänkt trauma/PTSD hos din hund genomför jag en serie frågor och observationer för att fastställa om din hund verkligen lider av detta tillstånd.

Under diagnostiseringsprocessen går vi igenom följande:

 • Påträngande minnesbilder: Jag frågar om din hund upplever påträngande minnesbilder från traumat, vilket är ett vanligt symptom på PTSD hos hundar.
 • Undvikande beteenden: Vi tittar på om din hund uppvisar undvikande beteenden efter traumat, såsom att undvika specifika platser, personer eller situationer relaterade till traumat.
 • Ökad vaksamhet: Jag observerar om din hund visar en ökad vaksamhet eller överdriven reaktivitet efter traumat, vilket kan indikera en överlevnadsrespons relaterad till PTSD.
 • Ihållande negativa känslomässiga förändringar: Vi diskuterar om din hund visar ihållande negativa känslomässiga förändringar, såsom ökad ångest, rädsla eller nedstämdhet, som följd av traumat.

Efter att vi har genomfört beteendeutredningen och diagnostiseringen sammanställer jag en beteendeanalys med syfte och mål att komma så nära din önskade målbild som möjligt. Denna analys kommer att ligga till grund för den fortsatta behandlingen och träningsplanen för din hund.

Tillfälle 3
Uppföljning med beteendeanalys
Uppföljning med beteendeanalys är en viktig del av vår process för att säkerställa att du och din hund får den bästa möjliga hjälpen och vägledningen. Vid denna session går vi tillsammans igenom den beteendeanalys som jag har utfört, där du får tillgång till ett åtgärdsprogram och övningar för att påbörja träningen med din hund.

Jag kommer att vara där för att coacha både dig och din hund genom övningarna så att ni känner er trygga och säkra i er fortsatta träning hemma. Under denna session kommer vi att fokusera på grundläggande övningar och påbörja hundens period av stress-detox för att främja dess välmående.

Under uppföljningen av beteendeanalysen kommer vi att gå igenom följande punkter:

 1. En genomgång av den beteendeanalys jag har utfört och min bedömning av situationen.
 2. En genomgång av de behandlingsfaser (fas 1–4) som är relevanta för din hunds situation.
 3. Tillsammans upprättar vi en åtgärdsplan för att adressera och hantera din hunds beteendeproblem.
 4. Vi skapar även en gemensam träningsplan för att implementera åtgärderna och övningarna i praktiken.

 

Tillfälle 4 -
Beteendeträning behandlingsfas 1 – akut
Under den första behandlingsfasen av hundens beteendeträning, vilken är den akuta fasen, är vårt främsta fokus att säkerställa din hunds fysiska och mentala välbefinnande. Vi strävar efter att skapa en triggerfri miljö där din hund kan känna sig trygg och återhämta sig från den traumatiska händelsen.

Under denna fas kommer vi att utvärdera de övningar och metoder vi har börjat implementera, och vi kommer att diskutera din upplevelse av träningen och hur din hund reagerar. Om det behövs kommer vi att revidera vår plan för att säkerställa att vi närmar oss din önskade målbild så nära som möjligt och att vi hjälper din hund på bästa möjliga sätt.

Vi kommer också att gå igenom de specifika övningar som din hund bör fokusera på under den här inledande perioden för att främja dess återhämtning och trygghet. Genom att skapa en strukturerad plan och genomföra målinriktade övningar kan vi tillsammans arbeta mot att skapa en bättre situation för din hund.

Vår prioritet är att säkerställa att din hund får den vård och stöd den behöver för att återhämta sig och må bättre. Vi kommer att vara här för att stödja er genom hela processen och göra vårt bästa för att uppnå positiva resultat.


Tillfälle 5 -
Beteendeträning behandlingsfas 2 – återhämtning
Under denna fas är det avgörande att fokusera på vila, återhämtning och sömn för din hund. Vi strävar efter att balansera de olika pelarna av belastning som din hund upplever, inklusive de mentala, emotionella, fysiska och kemiska aspekterna.

Vi kommer också att undersöka din hunds kost då en näringsrik kost spelar en avgörande roll i din hunds rehabilitering och återhämtning. Genom att säkerställa att din hund får rätt näring och kosttillskott kan vi bidra till att främja dess välmående under denna kritiska period.

De övningar vi genomför syftar till att öka din hunds livskraft och främja positiva känslor såsom lust, nyfikenhet, glädje, ro och mod. Vi arbetar också med att förbättra din hunds allmänna fysiska och psykiska hälsa genom olika aktiviteter och övningar.

Genom att integrera dessa strategier och övningar i din hunds dagliga rutin kan vi tillsammans skapa en stabil grund för dess rehabilitering och välmående. Det är viktigt att vi tar hand om hela din hunds välbefinnande under denna period för att säkerställa en framgångsrik återhämtning.

 

Tillfälle 6
Beteendeträning behandlingsfas 3 – bearbetning
Under denna fas av rehabiliteringen är vårt huvudsakliga fokus på triggerträning för att omforma din hunds känslor och skapa en känsla av trygghet i situationer eller miljöer där den tidigare har blivit utlöst. Genom att systematiskt exponera din hund för dess triggers och samtidigt erbjuda stöd och positiva upplevelser, strävar vi efter att minska dess rädsla eller ångest och öka dess förtroende.

Dessutom kommer din hund att påbörja fysioterapi och massage för att främja fysisk återhämtning och välbefinnande. Genom att använda dessa tekniker kan eventuella spänningar eller låsningar i kroppen lösgöras, vilket kan bidra till att minska stress och främja avslappning och välbefinnande hos din hund.

Genom att kombinera triggerträning med fysioterapi och massage skapar vi en omfattande behandlingsplan som syftar till att främja både din hunds mentala och fysiska hälsa. Vi arbetar mot att skapa en tryggare och mer balanserad tillvaro för din hund och stödjer dess väg till återhämtning och välmående.


Tillfälle 7
Behandling, fas 4 – rehabilitering
I denna del av rehabiliteringen är vårt huvudsakliga fokus på att återställa en förlorad funktion hos din hund, såsom social förmåga, kommunikation, tillit och trygghet. Vi strävar efter att hjälpa din hund att återfå förmågan att interagera med sin omgivning på ett positivt och harmoniskt sätt.

Under denna fas kommer vi gradvis att minska intensiteten i triggerträningen allteftersom din hund visar framsteg och positiva resultat. Vi anpassar träningen efter din hunds individuella behov och reaktioner för att säkerställa en smidig övergång från triggerträning till en mer stabil och vardaglig rutin.

Vi kommer också att arbeta med att etablera tydliga rutiner för akuta situationer och träning som tidigare var utlösande. Dessa rutiner kommer att integreras gradvis i din hunds vardag för att skapa en känsla av trygghet och förutsägbarhet.

Genom att kombinera återställande av förlorade funktioner med etablerandet av tydliga rutiner och gradvis övergång från triggerträning till vardagliga rutiner, strävar vi efter att skapa en stabil och harmonisk tillvaro för din hund.

 

Tillfälle 8 Uppföljning/utvärdering 
När du känner att du har tillräcklig kunskap och verktyg för att fortsätta träningen på egen hand, kommer vi att boka in en avslutande träff med Beteendeträning. Vid denna träff kommer vi tillsammans att utvärdera träningen och resultaten som uppnåtts hittills. Vi kommer att sammanställa en sista åtgärdsplan och träningsplan för din fortsatta träning tillsammans med din hund.

Du kommer att få all dokumentation i sin helhet angående Problemutredning, -rådgivning och -träning skickad till dig för framtida referens. Det är viktigt för oss att du känner dig väl rustad och stödd även efter att vårt samarbete har avslutats. Du är alltid välkommen att höra av dig om det skulle uppstå några frågor eller om du behöver ytterligare stöd längs vägen.

Jag strävar efter att ge dig och din hund de bästa förutsättningarna för att fortsätta er resa mot ett harmoniskt och balanserat liv tillsammans.

Vid Beteendeutredning, -rådgivning och -träning för Trauma/PTSD hos hundar inkluderas följande:

 

 1. Gedigen skriftlig dokumentation av en individanpassad åtgärdsplan, råd och övningar. Denna plan kommer att utarbetas utifrån din hunds specifika behov och beteendeproblem för att säkerställa en effektiv och skräddarsydd behandlingsstrategi.
 2. En egen träningsdagbok som du enkelt kan uppdatera och fylla i online. Denna dagbok kommer att vara ett användbart verktyg för att hålla koll på din hunds framsteg, beteende och reaktioner under träningen. Genom att noggrant dokumentera era framsteg kan vi göra justeringar i planen vid behov och säkerställa att vi når våra mål.
 3. Stöd och coaching under hela processen. Du kommer att få kontinuerligt stöd och vägledning från mig under hela behandlingsprocessen. Jag kommer att finnas till hands för att besvara dina frågor, ge råd och erbjuda stöd när du behöver det. Tillsammans kommer vi att arbeta mot att skapa en bättre situation för din hund och hjälpa den att övervinna sina traumatiska upplevelser.

Dessa resurser och stöd kommer att vara avgörande för att skapa en trygg och effektiv behandlingsmiljö för din hund, samtidigt som vi arbetar mot att uppnå våra gemensamma mål för dess välbefinnande och rehabilitering.

unsplash