Så här går en Beteendeutredning - Rådgivning - Träning till


Att ”lära” hunden ett nytt beteende eller förändra ett beteende är aldrig en ”Quick-fix”.
Det är många faktorer som ska samverka för att komma så nära sin målbild som möjligt.


Beteendeutredning
Vid första träffen, som kallas Beteendeutredning, inleder vi samarbetet genom noggrant att utreda din hunds nuvarande beteende och situation. Syftet med denna utredning är att få en djupgående förståelse för det beteende som du vill adressera och förbättra. Vi börjar med en grundlig diskussion där vi gemensamt går igenom nuläget, utforskar orsakerna bakom beteendet och identifierar din önskade målbild för din hund. Detta ger oss en stark grund att bygga vidare på när vi utformar en individanpassad plan för att närma oss dina mål.

Under Beteendeutredningen kommer vi att diskutera olika aspekter av din hunds beteende. Vi utforskar den ursprungliga orsaken till beteendet, identifierar vad som utlöser det och hur beteendet ser ut sig.Beteendeutredningen är en kombination av teoretisk kunskap och praktiska råd och hjälpmedel. Genom att förstå din hunds beteende på djupet och arbeta tillsammans mot dina mål, strävar vi efter att skapa en positiv förändring och förbättring för både dig och din hund.

Efter att vi har sammanställt all nödvändig information från beteendeutredningen tar vi nästa steg genom att genomföra en Beteendeanalys. Denna analys är avgörande för att vi ska kunna skapa en effektiv plan som kommer så nära din målbild som möjligt. Genom att noggrant gå igenom dessa områden får vi en djupare förståelse för din hunds behov och situation, vilket i sin tur hjälper mig att skapa en skräddarsydd och effektiv plan för att hjälpa, hantera och hjälpa din hund till trygga beteenden.

Beteendeanalys
I  Beteendeanalys och Träning fortsätter vi vårt fokus på att förstå och hantera din hunds beteende på ett effektivt sätt. Vi går igenom utredningen av din hunds beteende och det skräddarsydda åtgärdsprogram och träningsprogram som jag föreslår för din hunds träning.

Detta åtgärdsprogram kommer att innehålla konkreta steg och strategier för att hantera och förbättra din hunds beteende på ett positivt sätt. Vi kommer också att ta hänsyn till dina individuella behov och önskemål när vi utformar programmet för att säkerställa att det passar både dig och din hund.

Du kommer att få övningar och träningstips som är speciellt utformade för att passa dig och din hund. Jag kommer att vara med dig varje steg på vägen, och guida både dig och din hund genom varje övning för att säkerställa att ni känner er trygga och säkra i träningen.

Under hela processen kommer jag att vara tillgänglig för coachning och support. Om du stöter på några problem eller har frågor längs vägen kommer jag att finnas där för att ge dig den hjälp och vägledning du behöver. Tillsammans kommer vi att arbeta mot att skapa en harmoniskare och lyckligare relation mellan dig och din fyrbenta vän och förbättra din hunds beteende för en bättre livskvalitet för er båda.


Beteendeträning 
Under våra tillfällen med beteendeträning är det av yttersta vikt att kontinuerligt utvärdera och anpassa åtgärder och träning för att säkerställa att vi når dina mål och hjälper din hund på bästa möjliga sätt. Vi gör detta genom att tillsammans reflektera över hur vi upplever träningen och hur din hund svarar på de åtgärder och övningar som vi har jobbat med.

Om det behövs, reviderar vi vår plan för att komma närmare din önskade målbild och för att uppnå bästa möjliga resultat för din hund.

Om du upplever att du inte har nått dina mål eller känner dig osäker på hur du ska fortsätta träningen, bokar vi in så många uppföljande tillfällen med beteendeträning som du behöver. Målet är att du ska känna dig trygg med hur du ska träna vidare och hur du ska hantera olika situationer som du och din hund kan hamna i.


Uppföljning/utvärdering 
Uppföljning och utvärdering är en väsentlig del för att säkerställa att du känner dig redo att fortsätta träningen med din hund på egen hand.

Under denna avslutande träffen utvärderar vi tillsammans träningen och dess resultat. Vi går igenom vad som har fungerat bra och om det finns områden där vi kan göra ytterligare förbättringar. Tillsammans utformar vi en sista åtgärdsplan och träningsplan för din fortsatta träning tillsammans med din hund.

Även efter vårt samarbete avslutats är du alltid välkommen att höra av dig om du behöver ytterligare råd eller stöd.

Under hela processen kommer jag att erbjuda mitt stöd och min coachning för att säkerställa att du och din hund får den hjälp och vägledning ni behöver.

Vid beteendeträning, rådgivning och träning ingår

  • Gedigen skriftlig dokumentation av individanpassad åtgärdsplan, råd och övningar.
  • Tillgång till träningsdagbok som du lätt uppdaterar och fyller i online.
  • Stöd och coachning under hela processen.

Det är min målsättning att se till att du och din hund fortsätter att göra framsteg och trivas tillsammans även efter avslutat samarbete.

unsplash