Beteendeutredning 

Rådgivning 

Träning


Jag ser på hund ur ett helhetsperspektiv där kropp, sinne, känsla interagerar och resulterar i medvetna eller omedvetna beteenden. Det är oftast hundars beteenden mina klienter önskar att förstå, forma och ibland förändra.

I samband med bokning av Beteendeutredning ber jag dig fylla i

I samband med bokning av Beteendeutredning Trauma PTSD ber jag dig fylla i

Som Hundbeteendeutredare (Hundpsykolog) är min främsta målsättning att få din hund trygg i tidigare utmanande situationer och att göra dig trygg i hur du ska hantera och bemöta situationer som kan uppkomma i din och din hunds vardag.

Genom att erbjuda professionellt skräddarsydda råd, tips och träningsupplägg och stöd med grund i vetenskapsbaserade metoder och etisk hundträning, där hundens välmående alltid är i centrum, strävar jag efter att hjälpa din hund med problematiska beteenden och utmaningar.


Jag börjar alltid med att lyssna på din berättelse om din hunds beteendeproblem med full förståelse och empati. Detta är en viktig del av processen eftersom det ger mig en inblick i situationen och din upplevelse av den. Du är den som känner din hund bäst och din kunskap om hunden är en viktig pusselbit.

Genom att skapa en trygg, ärlig och öppen dialog skapar vi en grund för att arbeta tillsammans mot din målbild och hitta en långsiktig, positiv lösning.

Därefter genomför jag en noggrann utvärdering av din hund. Detta innefattar observationer och analys av din beskrivning av din hund och dess beteende

Där du får en djupgående förståelse för hundens individuella behov och beteendemönster så att vi tillsammans kan mot dina mål.

Problembeteenden kan innefatta:


  • Stress
  • Rädsla och osäkerhet
  • Aggressivitet
  • Resursförsvar
  • Vakt
  • Ensamhet och separation
  • Hantering och omvårdnad
  • Oönskad jakt
  • Oönskad vallning
  • Andra typer av beteenden

Kostandfritt inledande samtal
Vid bokning av beteendeutredning ingår en kostnadsfri inledande telefon eller online samtal på 15 minuter.
Under detta samtal har du möjlighet att lära känna mig och jag får en första uppfattning om vad du söker hjälp för.
Det är en chans för oss att skapa förtroende och förstå dina behov innan vi påbörjar arbetet tillsammans.

Hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt ?

Beteendeutredning


90 minuter
1800 kr (inklusive moms)


Paketpris
1 X Beteendeutredning 90 minuter
1 X Uppföljning med Beteendeanalys 60 minuter
1 X Beteendeträning 40 minuter
2900 kr (* Ordinarie pris 3300 kr)


Under Beteendeutredningen fördjupar vi oss i bakgrunden och orsakerna till den problematik som din hund upplever. Vi formulerar sedan en åtgärdsplan baserad på denna analys.
Möjligheten att uppnå positiva resultat med träningen ökar avsevärt jämfört med vanlig privatträning tack vare den grundliga utredningen.


Läs mer om Beteendeutredning här


I samband med bokning av Beteendeutredning ber jag dig fylla i


Beteendeutredning - Diagnostisering Trauma/PTSD


120 minuter
2400 kr (inklusive moms)


Paketpris:
1 X Beteendeutredning 90 minuter
1 X Diagnostisering Trauma/PTSD 30 minuter
1 X Uppföljning med Beteendeanalys 60 minuter
1 X Beteendeträning 40 minuter
3500 kr (* Ordinarie pris 3900 kr)


Beteendeutredning för trauma PTSD är lika viktigt för hundar som för människor. Genom att noggrant undersöka och förstå de specifika utlösande faktorer och beteendesymtom hos en hund som har upplevt trauma, kan man skapa en skräddarsydd behandlingsplan som är anpassad efter hundens individuella behov.


Läs mer om Beteendeutredning - Diagnostisering Trauma/PTSD här


I samband med bokning av Beteendeutredning Trauma PTSD ber jag dig fylla i

Kostandfritt inledande samtal
Vid bokning av Beteendeutredning ingår en kostnadsfri inledande telefon eller online samtal på 15 minuter.
Under detta samtal har du möjlighet att lära känna mig och jag får en första uppfattning om vad du söker hjälp för.
Det är en chans för oss att skapa förtroende och förstå dina behov innan vi påbörjar arbetet tillsammans.

Uppföljning med Beteendeanalys


60  minuter
700 kr (inklusive moms)


Vid vår Uppföljning kommer du att få ett åtgärdsprogram och övningar för att inleda träningen med din hund. Dessa program och övningar kommer sedan att följas upp under den kommande beteendeträningen.

Beteendeträning


40 minuter
800 kr (inklusive moms)


60 minuter
1100 kr (inklusive moms)


Under Beteendeträning fortsätter vi att bygga på de övningar ni redan har arbetat med och inför nya moment för att främja utvecklingen av önskade beteenden hos din hund. Om du känner att du inte riktigt har nått ditt mål, bokar vi in så många uppföljande beteendeträningar som du behöver för att känna dig trygg med fortsatt träning och för att hantera olika situationer som du och din hund kan hamna i.


Läs mer om Beteendeträning här

Läs mer om Beteendeträning Trauma/PTSD  här

Kontakta mig


Observera att jag inte kan svara på specifika hundfrågor via e-post. Om du behöver hjälp med din hund, vänligen bokar tid i stället.

För att formuläret ska gå iväg när du klickar på "Skicka" måste alla fält vara ifyllda! Om du inte har någon information att dela i ett fält, skriv bara en bokstav eller siffra.

 
 
 
 
 
 
unsplash