Allmänna villkor


 • Beteendeutredning
 • Rådgivning
 • Träning


Vänligen notera att dessa villkor endast är tillämpliga för köp hos Michael Rudkrantz.

Vid frågor kring faktura eller betalning vänligen skicka ett mejl till ekonomi@michaelrudkrantz.se

Allmänna villkor Beteendeutredning – Rådgivning - Träning

Priser

För privatpersoner: Alla priser som anges är inklusive moms.
För företag och organisationer: Jag erbjuder offertbaserad prissättning. Som utgångspunkt används nedan angivna priser, vilka är exklusive moms.

Om du har några frågor om prissättningen eller om du vill begära en offert för ditt företag eller organisation, är du välkommen att kontakta mig på info@michaelrudkrantz.se eller telefon 070-300 86 01 för mer information.
Vid frågor kring faktura eller betalning vänligen skicka ett mejl till ekonomi@michaelrudkrantz.se

Beteendeutredning

Varaktighet: 90 minuter
Kostnad: 1800 kr (inklusive moms)

Paketpris:
1 x Beteendeutredning (90 minuter)
1 x Uppföljning med Beteendeanalys (60 minuter)
1 x Beteendeträning (40 minuter)
2900 kr (* Ordinarie pris 3300 kr)

Tilläggsavgifter för Beteendeutredning: Efter kl. 18.00: Tillkommer en avgift på 200 kr/timme.

Övertidsavgift: Vid Beteendeutredning debiteras 250 kr för varje påbörjad 20-minuters övertid, fakturerad i efterskott.

Eftermötesåtgärder: Efter vårt möte skickas skriftliga åtgärder och en träningsplan via e-post för din bekvämlighet.


Beteendeutredning - Diagnostisering Trauma/PTSD

Utredningen består av två delar: Problemutredning: 90 minuter + Diagnostisering Trauma/PTSD: 30 minuter
Varaktighet: 120 minuter
Kostnad: 2400 kr (inklusive moms)

Paketpris:
1 x Beteendeutredning 90 minuter
1 x Diagnostisering Trauma/PTSD 30 minuter
1 x Uppföljning med Beteendeanalys 60 minuter
1 x Beteendeträning 40 minuter
3500 kr (* Ordinarie pris 3900 kr)
Tilläggsavgifter för Beteendeutredning - Diagnostisering Trauma/PTSD: Efter kl. 18.00: Tillkommer en avgift på 200 kr/timme.
Övertidsavgift: Vid Beteendeutredning - Diagnostisering Trauma/PTSD debiteras 250 kr för varje påbörjad 20-minuters övertid, fakturerad i efterskott.

Eftermötesåtgärder: Efter vårt möte skickas skriftliga åtgärder och en träningsplan via e-post för din bekvämlighet.


Uppföljning med Beteendeanalys

Varaktighet: 60 minuter
Pris: 1100 kr (inklusive moms)

Tilläggsavgifter för Uppföljning med Beteendeanalys: Efter kl. 18.00: Tillkommer en avgift på 200 kr/timme.

Övertidsavgift: Vid Uppföljning med Beteendeanalys debiteras 250 kr för varje påbörjad 20-minuters övertid, fakturerad i efterskott.

Eftermötesåtgärder: Efter vårt möte skickas skriftliga åtgärder och en träningsplan via e-post för din bekvämlighet.

 

Beteendeträning

Varaktighet:40 minuter
Kostnad: 800 kr (inklusive moms)
Varaktighet: 60 minuter
Kostnad: 1100 kr (inklusive moms)

Tilläggsavgifter för Beteendeträning: Efter kl. 18.00: Tillkommer en avgift på 200 kr/timme.

Övertidsavgift: Vid Beteendeträning debiteras 250 kr för varje påbörjad 20-minuters övertid, fakturerad i efterskott.

Eftermötesåtgärder: Efter vårt möte skickas skriftliga åtgärder och en träningsplan via e-post för din bekvämlighet.

 

Telefonrådgivning

Varaktighet: 20 minuter
Kostnad: 500 kr (inklusive moms)
Varaktighet: 60 minuter
Kostnad: 800 kr (inklusive moms)

Tilläggsavgifter Telefonrådgivning: Efter klockan 18.00: Tillkommer en avgift på 150 kr/timme för telefonrådgivning.

Övertidsavgift: Vid telefonrådgivning debiteras 100 kr för varje påbörjad 20-minuters övertid.

Eftermötesåtgärder: Du antecknar själv de råd du får under samtalet, och en punktlista över åtgärderna mejlas till dig efteråt för din bekvämlighet.

Onlinerådgivning (via Teams eller Google Meet)

Varaktighet: 30 minuter:
Kostnad: 600 kr (inklusive moms)
Varaktighet: 60 minuter:
Kostnad: 900 kr (inklusive moms)

Tilläggsavgifter för Onlinerådgivning: Efter klockan 18.00: Tillkommer en avgift på 150 kr/timme för onlinerådgivning.

Övertidsavgift: Vid onlinerådgivning debiteras 100 kr för varje påbörjad 20-minuters övertid.

Eftermötesåtgärder: Efter vårt möte skickas skriftliga åtgärder och en träningsplan via e-post för din referens och fortsatta användning.

Betalning

Betalningen ska ske i förväg vid bokning av tid eller köp av tjänst. Vid fakturabetalning tillkommer en påminnelseavgift på 50 SEK för varje skickad påminnelse vid utebliven betalning. Efter förfallodatumet, som är 30 dagar efter fakturadatumet, tillkommer en månatlig dröjsmålsränta på 24% av fakturabeloppet. Efter två påminnelser skickas ärendet till inkasso, där en avgift på 180 SEK tillkommer för inkassokravet. Om betalning fortfarande uteblir skickas ärendet vidare till kronofogden.

Betalningskrav

Betalningen ska ske i förväg vid bokning av tid eller köp av tjänst. Vid fakturabetalning tillkommer en påminnelseavgift på 50 SEK för varje skickad påminnelse vid utebliven betalning. Efter förfallodatumet, som är 30 dagar efter fakturadatumet, tillkommer en månatlig dröjsmålsränta på 24% av fakturabeloppet. Efter två påminnelser skickas ärendet till inkasso, där en avgift på 180 SEK tillkommer för inkassokravet. Om betalning fortfarande uteblir skickas ärendet vidare till kronofogden.


Villkor för paketpriser


Vid bokning av tjänst med paketpris återbetalas ingen avgift om inte samtliga tillfällen utnyttjas när någon del av tjänst har påbörjats. Tjänsterna inom paketpriset är giltiga i 12 månader från det att tjänsten bokades. Efter denna period anses tjänsten förbrukad och ingen återbetalning ges.

Villkor och avbokning

Bokning av Beteendeutredning – Rådgivning - Träning kan göras via bokningssidan på www.michaelrudkrantz.se eller telefon 070-2927291. Din tid är bekräftad först när du mottagit en bokningsbekräftelse via e-post.
Av- eller ombokning ska ske minst 24 timmar före det bokade tillfället. Vid avbokning som sker efter 24 timmar före det bokade tillfället eller utebliven närvaro kan full avgift komma att debiteras.

Försening

Vid försening ska kunden meddela detta via telefon 070-2927291 innan tjänsten påbörjas. Om försening inte meddelas innan tjänsten påbörjas anses tjänsten vara förbrukad om kunden inte infinner sig inom 5 minuter efter avtalad tid. I dessa fall ges ingen rätt till återbetalning eller ersättningstillfälle.

Reskostnad

Vid bokning utanför det ordinarie arbetsområdet tillkommer reskostnader. Detsamma gäller vid bokning av instruktör utanför dess ordinarie verksamhetsområde. Reskostnaden beräknas utifrån instruktörens ordinarie verksamhetsområde och utgår från 300 kr per påbörjad halvtimme samt 25 kr per mil, samt eventuella tillägg såsom trängselskatt och parkeringsavgift. Prisuppgift lämnas på förfrågan.

 

Material – Nyttjanderätt


När du deltar i Beteendeutredning – Rådgivning - Träning får du tillgång till Råd och övningshäfte och annat rekommenderat material. Detta material är avsett för privat bruk och är endast till för din personliga användning. Du har rätt att använda materialet för att fortsätta arbeta med din hunds träning och beteende i hemmet.

Det är viktigt att notera att du inte har tillstånd att kopiera eller distribuera texten eller materialet till andra. Din rätt till nyttjande av materialet gäller endast dig och får inte överlåtas till andra personer eller parter. Detta innebär att du inte har rätt att dela ut, publicera eller på annat sätt vidarebefordra materialet till andra, oavsett om de deltar i liknande tjänster eller inte.


Ångerrätt


Enligt svensk lagstiftning om konsumentskydd har du som privatkonsument rätt till ångerrätt inom 14 dagar från ditt köp. Denna period räknas från den dagen då du beställde eller bokade den tjänst som vi tillhandahåller. Din ångerrätt anses förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst.

För att utöva din ångerrätt ska du skicka ett brev till:

Michael Rudkrantz, Nypongränd 1, 135 37 Tyresö.

Brevet ska innehålla följande information:

 • Dagens datum då brevet skrevs
 • Angivelse av den produkt eller tjänst du ångrar köpet av
 • Datum för köpet
 • Kostnaden för tjänsten
 • Ditt namn
 • Din adress, postnummer och ort, samt e-postadress och telefonnummer
 • Underskrift och namnförtydligande

Detta brev måste skickas innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut. Vid återbetalning av godkänd ångerrätt återbetalas hela beloppet för den aktuella tjänsten. Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål, senast 30 dagar efter att återbetalningen har godkänts.

Om du önskar reklamera en Beteendeutredning – Rådgivning - Träning kommer din ångerrätt att förverkas om tjänsten påbörjats inom de 14 dagarna. Det är ditt ansvar att bevisa att du har utnyttjat din ångerrätt i tid. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

 

Lagen om tillsyn över hundar och katter


Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) bär du som hundägare alltid det fulla ansvaret för din hunds agerande och beteende. Detta ansvar sträcker sig till alla situationer där din hund är närvarande, inklusive under kurser, beteendeutredningar eller privatträningar.

Det är viktigt att förstå att enligt denna lag är du ansvarig för att din hund inte vållar skada eller olägenhet för andra personer, djur eller egendom. Om din hund orsakar skada eller olycka är det din hundförsäkring som träder in för att täcka eventuella kostnader och skadestånd.

Denna lagstiftning är till för att säkerställa en trygg miljö för alla, och det är därför av yttersta vikt att du som hundägare alltid håller din hund under kontroll och tar ansvar för dess handlingar.


Övriga villkor


För att säkerställa en trygg och hälsosam miljö vid vårt möte gäller följande villkor:

 1. Vaccination: Din hund ska vara vaccinerad enligt Svenska Kennelklubbens (SKK) rekommendationer vid vårt möte. Detta är för att minimera risken för smittsamma sjukdomar och säkerställa alla hundars hälsa och välbefinnande.
 2. Löptikar: Löptikar är alltid välkomna vid våra möten, men för att säkerställa en harmonisk atmosfär bör de undvika att närvara under de mest intensiva löpdagarna, även kända som höglöpet. Om du vet att din hund är på väg att börja löpa eller redan har börjat, var vänlig kontakta mig så att vi kan anpassa vårt möte efter situationen.
 3. Sjuk eller skadad hund: Om din hund är sjuk eller skadad, är det viktigt att du meddelar mig innan mötet så att vi kan göra en lämplig bedömning av situationen och eventuellt omboka mötet. Att delta i aktiviteter med en sjuk eller skadad hund kan inte bara försämra dess tillstånd utan även utgöra en risk för andra hundar och deltagare. Vi prioriterar alltid din hunds hälsa och välbefinnande, och därför är det viktigt att vi tar hänsyn till dess behov och eventuella begränsningar. Tack för din förståelse och samarbete.
 4. Bemötande av hunden: Vi värnar om en positiv och respektfull relation mellan dig och din hund. Bemöt din hund på ett kärleksfullt och respektfullt sätt under vårt möte. Aversivt beteende, såsom fysisk bestraffning, skrikande eller skrämmande metoder, tolereras inte. Dessa metoder kan skada hundens välmående och försämra relationen mellan er. Vi uppmanar istället till användning av belöningsbaserad träning och positiva förstärkningar för att främja önskat beteende hos din hund.
  Här hittar du mer information om etisk hundträning och belöningsbaserad träning. Tack för din medverkan för att skapa en trygg och positiv miljö för alla. 


Dessa villkor är till för att säkerställa en säker och trivsam upplevelse för alla deltagare vid vårt möte. Tack för din förståelse och samarbete.

 

Force Majeure


Force Majeure, såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parten inte råder över och som förhindrar parten från att fullgöra sina skyldigheter, befriar parten från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten ska omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpa denna bestämmelse.

unsplash